Nowa ulga - Honorowy Dawca Krwi

Drodzy Pasażerowie,

informujemy, że Honorowi Dawcy Krwi mogą korzystać z 33% ulgi przy zakupie biletu jednorazowego na przejazdy w komunikacji zwykłej i przyśpieszonej.

Ulga przysługuje osobie będącej honorowym dawcą krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do skorzystania z ulgi jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.

Zaświadczenie to musi zawierać:

1) datę wydania zaświadczenia;

2) imię i nazwisko dawcy krwi;

3) numer PESEL dawcy krwi;

4) informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.