Cele

Cele

  • zapewnienie sprawnego i coraz nowocześniejszego taboru autobusowego oraz infrastruktury przystankowo - dworcowej;
  • bezpieczny i komfortowy przewóz pasażerów;
  • miła i profesjonalna obsługa Klienta;
  • dobór profesjonalnej kadry oraz stwarzanie optymalnych warunków pracy;
  • stosowanie w działalności firmy nowych produktów i technologii: motoryzacyjnych, informatycznych oraz technicznych;
  • analityczne definiowanie potrzeb naszego Klienta;
  • tworzenie pozytywnych więzi z naszymi kontrahentami i dostawcami
  • zapewnienie bezpiecznego przewozu w czasie pandemii Covid-19;