Reklamacje

Reklamacje przyjmowane są przez Przewoźnika w formie pisemnej na adres Biura Obsługi Klienta tj. ul. Bardiowska 3, 38-300 Gorlice lub w formie elektronicznej na adres e-mail: info@voyager-transport.pl. Przewoźnik zobowiązuje się do odpowiedzi w ciągu 30 dni roboczych.

Wszystkie informacje na temat reklamacji znajdują się w Regulaminie Przewoźnika (rozdz. VII pkt. 18).